Kommunikation handlar om att framföra ett budskap.

Dra nytta av vår erfarenhet och våra tekniska kunskaper.

Nyhetsbrev och enkäter

Behöver du hjälp med att publicera innehåll på din hemsida, sätta ihop ett nyhetsbrev eller ett event eller kanske genomföra en webbenkät?
Vi hjälper dig att välja bland de metoder och verktyg som finns och hittar en lösning som känns bra både ekonomiskt och prestandamässigt.

Broschyrer och trycksaker

Att ta fram en broschyr eller en trycksak är en omfattande process med många moment. Det är ett stort antal saker som behöver tänkas på.
Låt oss ta hand om processen. Vi tar ansvar för alla steg från planering via innehållsproduktion och layout till tryckning. Allt till en rimlig kostnad.

Översättning och lokalisering

En marknadsföringstext skrivs för den marknad där texten är tänkt att användas. Det är inte säkert att den fungerar annorstädes.
Vi översätter dina texter och lokaliserar dem för den svenska marknaden. Vi har specialiserat oss på finländska företag men arbetar också med texter på andra språk.

Evenemang och mässor

Behöver du förstärka ditt team med en säljande och erfaren, språkkunnig person inför en mässa, ett evenemang eller en förhandling i exempelvis Finland?
Vi kan bli ditt ansikte utåt. Vi arbetar aktivt kontaktskapande och representerar ditt företag och dina tjänster/produkter i olika sammanhang.

Den sverigefinska minoriteten

I Sverige bor cirka 700 000 människor med finländsk bakgrund. Många kommuner och landsting ingår numera i det finska förvaltningsområdet.
Enligt minoritetslagen ska svenska kommuner och landsting kunna ge service till sina medborgare på finska. Vi kan underlätta kommunikationen.

Texter och artiklar

Ett budskap blir lättbegripligt om det är tydligt skrivet. Budskapet behöver dessutom anpassas efter vilka som ska läsa det och vad det är som man vill uppnå.
Tycker du att de här texterna är tydliga? Låt oss då formulera dina budskap! Vi skriver allt från korta texter för sociala media till långa, utredande artiklar.

Kontakta oss

På grund av spam har vi tillfälligt stängt av formuläret.

Vänligen ring 070-577 5661 istället